header banner
Default

65 yaş üstü kişiler için ücretsiz olarak kullanılacak


Table of Contents

  İBB tarafından yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstü İstanbulluların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını etkileyecek herhangi bir değişiklik kararı alınmadığına dikkat çekildi.

  İBB; 25 yıldır konuşulan, ancak hayata geçirilmeyen Özel Taşımacılık İşletim Sistemini, 3 yıl önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun inisiyatifiyle uygulamaya başladı.

  Sistem sayesinde, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı nedeniyle oluşan mali kayıplar İBB tarafından karşılanıyor. Bu fark, İETT bünyesinde hizmet veren özel halk otobüslerinin tamamına eksiksiz olarak ödeniyor. İstanbullulara duyulan sorumluluk gereği, toplu ulaşımın mali yükü diğer şehirlerdeki gibi esnafça değil, kamu tarafından karşılanıyor.

  İBB, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz seyahatleri kapsamında; Özel Halk Otobüsleri’ne yaklaşık 900 milyon lira doğrudan sübvanse sağladı. Ücretsiz yerine tam biletle geçecekleri varsayımı ile ortalama bilet ücreti üzerinden ise yaklaşık 700 milyon lira yolculuk gelirinden feragat edildi. Son 3 yılda indirimli ve ücretsiz geçişler için toplamda 1,6 milyar lira sübvansiyon sağlandı.

  Sources


  Article information

  Author: Julie Bowers

  Last Updated: 1698044162

  Views: 1126

  Rating: 4.1 / 5 (85 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Julie Bowers

  Birthday: 1972-07-25

  Address: 793 Rebecca Points Suite 301, Martinezland, CO 56130

  Phone: +3931748904496901

  Job: Architect

  Hobby: Video Editing, Fencing, Baking, Camping, Traveling, Stamp Collecting, Skiing

  Introduction: My name is Julie Bowers, I am a radiant, unreserved, cherished, forthright, Determined, Colorful, frank person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.