header banner
Default

Rechter: beperkte privacy-inbreuk in cold cases bij het gebruik van private DNA-databases - Security NL


Table of Contents

  Bij het gebruik van commerciële dna-databases voor het oplossen van twee cold-cases is er een beperkte inbreuk op de privacy van de personen die in deze databanken zitten, zo stelt de rechter-commissaris van de rechtbank Limburg die hier recentelijk toestemming voor gaf. Eind september werd bekend dat de rechtbank groen licht had gegeven voor het gebruik van twee commerciële Amerikaanse dna-databases voor verwantschapsonderzoek in twee coldcasezaken. Nu is bekendgemaakt hoe de rechter-commissaris tot deze beslissing is gekomen.

  Het gaat om de databases GEDmatch en FamilyTreeDNA. Mensen van over de hele wereld kunnen hun dna daarnaartoe sturen om bijvoorbeeld verwanten te vinden of hun geografische herkomst te achterhalen. Het Openbaar Ministerie (OM), de politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaan de databases nu inzetten in het kader van een pilot.

  Door het dna-profiel van een onbekende dode of een onbekende verdachte te vergelijken met de dna-profielen van personen in de twee databases kunnen (verre) verwanten van deze onbekende persoon in beeld komen. Met behulp van deze verwanten is het mogelijk om door stamboomonderzoek de identiteit van de verdachte of het onbekende dode slachtoffer te achterhalen.

  Het dna-materiaal dat in de twee cold-cases was gevonden wordt vergeleken met dna-profielen van mensen die hiervoor expliciet vooraf toestemming hebben gegeven aan de dna-databases. In de twee databases is dit bij elkaar door bijna 1,8 miljoen mensen gedaan. Volgens de rechter-commissaris gaat het hier om personen die weliswaar evenals in het klassiek grootschalig dna-onderzoek voor het overgrote deel niet betrokken zijn bij een misdrijf maar er vrijwillig voor hebben gekozen om hun dna te delen zodat het kan worden vergeleken met andere dna-profielen in de database.

  "Ook als dat gebeurt ten behoeve van de opsporing van een strafbaar feit. Daarmee is de inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer vele malen geringer dan dat het geval is bij een grootschalig klassiek dna-onderzoek", stelt de rechter-commissaris verder. Daarin worden groepen mensen door justitie opgeroepen om hun dna af te staan. Weigering hiervan kan tot verdenking leiden, merkt de rechter-commissaris op.

  Daarin worden groepen mensen door justitie opgeroepen om hun dna af te staan. Weigering hiervan kan tot verdenking leiden, merkt de rechter-commissaris op.

  Dus schuldig, tenzij je braaf mee speelt. En doet wat oompje Staat van je verlangt.
  Buig u maar voorover en pak uw enkels vast.

  Door Anoniem:

  Daarin worden groepen mensen door justitie opgeroepen om hun dna af te staan. Weigering hiervan kan tot verdenking leiden, merkt de rechter-commissaris op.

  Dus schuldig, tenzij je braaf mee speelt. En doet wat oompje Staat van je verlangt.
  Buig u maar voorover en pak uw enkels vast.

  Precies, heel vervelend.

  Het panopticum met veel meer technologische verworvenheden als destijds in de Koepel.
  Of moet het in bovenstaande zinnetje toch 'dan' zijn liever dan het germanistische 'als'?

  Ook DNA van commerciële partijen is welkom, en ook de data van alle sociale media van het beoogde slachtoffer.

  Ondertussen lopen er een heleboel criminelen en cybercriminelen rond,
  die geen strobreed in de weg zullen worden gelegd, volop haram bezig met hun onoorbare praktijken ,
  maar niemand let erop. Een kniesoor. Ze vertroetelen hen nog liever.

  Vreselijk stil rond de Chaos Computer Club, Anonymous, de F,R.A.V.I.A. legacy.
  Waar zitten al die strijders tegen deze digitale demon-craten?
  Reguliere IT met witte hoeden en goede petjes op?

  Volop rattenvangers van Hamelen, die nettenvol met andere meningopvatters op kunnen halen?

  Oh, wat is het establishment benauwd, dat ze niet alles tot in de finesses onder controle kunnen houden.

  #webproxy

  Straks nog een nationale DNA-databank...
  Daar hebben ze al eens over gesproken.
  Dan verkopen ze de metadata (digitaal uittreksel van DNA samples) aan Jan en alleman. (Zonder naam, maar wel met uniek ID)

  Door Anoniem:

  Weigering hiervan kan tot verdenking leiden, merkt de rechter-commissaris op.

  Dus schuldig, tenzij je braaf mee speelt. En doet wat oompje Staat van je verlangt.

  Verdenking en schuld zijn niet hetzelfde; en "kan tot verdenking leiden" is niet hetzelfde als "jij krijgt de schuld" en zelfs niet als "jij bent verdacht". Het feit alleen dat iemand niet heeft meegedaan is echt niet genoeg, als ze zo stompzinnig bezig waren zouden ze zichzelf alleen maar met een enorme lading zinloos werk opzadelen.

  Bedenk dat DNA van familieleden deels overeenkomt. Als de dader zich niet heeft laten testen en familieleden wel dan zien ze dat en kunnen ze al heel scherp afbakenen onder welke mensen de dader zich moet bevinden. Dan is het nogal wiedes dat ze gaan kijken naar de mensen uit die groep die zich niet hebben laten testen. Op die manier kan je verdacht worden als je jezelf niet hebt laten testen.

  Maar het werkt ook de andere kant op. Als jij je niet hebt laten testen en familieleden van je wel, en die hadden geen overeenkomst met de dader, dan kan de politie jou wegstrepen als mogelijke dader. In die situatie leidt je niet laten testen dus niet tot een verdenking. En bij een grootschalig DNA-onderzoek geldt dit voor de meeste mensen die zich niet hebben laten testen.

  DNA databanken voor familie stambomen en de AVG doelbinding VOORAF expliciet zijn duidelijke vereisten en beperkingen.
  Die vrijwilligheid om aan familie databanken dna af te staan was dus niet bedoeld voor ANDER gebruik dan stambomen.
  Vrijwilligheid is dus een non-argument als het gaat om beschermende werking tegen de overheid.
  Je DNA wordt tot een soort BAG registratie gedegradeerd, niet iets exclusiefs meer van je eigen lijf en lede.
  En de rechter treedt met zijn doel-denken argument van "vrijwilligheid" om dat databank snuffelen legitiem te verklaren dus opeens binnen het primaat van de AP en de AVG omtrent overeenkomsten met digitale diensten.
  Wat steevast begint omwille van criminelen opsporen verwaterd steevast.
  Zoals überhaupt DNA begon onder strenge criteria en beperkingen voor toelaten als bewijsmateriaal voor rechtszaken is nadat het tegen die regels in DNA wel als zelfstandigbewijsmateriaal door rechters werd gezien nu nog verder door rechters verwaterd door eenieder die zich niet gewaar is dat hun DNA indirect/direct kan worden verzameld voor andere doeleinden dan ook maar gewoon z'n DNA te laten verzamelen.
  Waar is de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens in deze???
  Hoe gaat hij deze faux-pas verhinderen?
  Ongelofelijk staatsrechtelijke janboel dit.

  En de rechter past nog een tweede oneigenlijke redenatie truc toe. Inspelen op geruststellende welwillendheid.
  Het is zogenaamd niet zo erg als dat het lijkt / dan de alternatieven en het is eigenlijk logisch dat ze dit mogen doen want u hebt er al vooraf voor gekozen. O ja???

  Het gaat hier om personen die weliswaar evenals in het klassiek grootschalig DNA-onderzoek voor het overgrote deel niet betrokken zijn bij een misdrijf maar wel om een groep personen die, naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, welbewust en uit vrije wil ervoor gekozen hebben celmateriaal af te staan en hun DNA-profiel onder te brengen in private genealogische databanken met als doel te worden vergeleken met andere DNA-profielen in die databank, ook als dat gebeurt ten behoeve van de opsporing van een strafbaar feit. .......

  Ander doel dan dna afstaan dan eigen stamboom onderzoek speelde überhaupt niet hiervoor. Al die dna stambomen zijn een volstrekt nieuw verschijnsel en al zeker niet voor strafonderzoek bedoeld, maar goed.
  Dat welbewust en vrije wil van omstanders voldoende legitimering is voor inbreuken op hun privacy is dus oneigenlijke doel-redenatie.

  .....Daarbij betrekt de rechter-commissaris uitdrukkelijk dat bij het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek geen personen als verdachte in beeld kunnen komen enkel omdat ze hun medewerking aan het DNA-verwantschapsonderzoek hebben onthouden omdat zij bij registratie bij de private databank hebben geweigerd celmateriaal af te staan.

  Aparte formulering, letterlijk alswel dieper gelezen.
  Dat dat weigeren bij klassieke dna afname dan wel inbreuk op privacy leidt, ondanks dat weigering en deelname anoniem zijn en dus ook hoofdzakelijk naar buiten komt door uitlekken is kennelijk geen reden genoeg om daar al meteen een grens voor de rechter te trekken. Zo van, dat geklooi met dna daar ontstaan vooral oneigenlijke inbreuken door, ook al is het de facto wellicht niet per sé door justitie, wie moet tegen de inbreuken waken? De rechter? En dan even niet als justitie er omheen vraagt. Omdat het opsporingsbelang van justitie soms voorop gaat in dit geval??
  Wat heeft een dna stamboom databank natrekken eigenlijk voor zin als je letterlijk neemt dat er volgens de rechter geen crimineel persoon in beeld komt na enkel dat dna tracen??
  Anders gelezen, wat dieper nadenkend over hoe het functioneert dat niemand zich zorgen hoeft te maken:
  kennelijk heeft dna genoeg info om tussen omstanders profielen ook rechtstreeks dader dna profielen te gaan zoeken, want wat anders dan niet synthetiseren op basis van omstanders zou niet rechtstreeks de link van omstanders naar dader dna leggen. Maar indirect wel. Dan is iemand indirect de sjaak.
  Volgens de redenatie van de rechter althans hoeven omstanders via stamboom dna opsporen kennelijk niet te vrezen voor een dader in hun kring. Er zijn verdachten onder u, hetzij voor een specifieke zaak hetzij als bijvangst (eerder genoemde bijkomstigheid) bij die ene specifieke databank maar u bent het niet??
  En hoezo treedt er niet alsnog function creep op??
  Dat "enkel omdat ze hun medewerking ......" is dus een merkwaardige tussenvoegsel als argument.
  Hoe geruststellend.....
  Anders benaderd:
  En waarom zou je als mogelijke dader niet juist in bredere vrezen dat je niet door synthetiseren maar juist komende jaren alsnog 1 op 1 op basis van je eigen dna in die databank gevonden kan worden? Waarom zou je dus als potentiële dader dan nog meewerken aan die stamboom dna databanken? En dus ben je als je niet meedoet aan die stamboom dna met mensen uit je omgeving opeens niet bij voorbaat crimmineel verdacht of zo?
  Andere mogelijkheid voor weigering, je bent een complot theoreticus / seriële weigeraar voor dingen.
  Maar die "verhinderen" dan zogenaamd de andere/echte criminelen om te worden opgespoord, dus daar moet dan ook wat tegen worden gedaan.
  En, al die fatsoenlijke dna opslag overeenkomsten, hoe kan je daar nou iets negatiefs achter zoeken.
  En is het niet eigenlijk nu al een inbreuk op iemands eigen privacy dat je er eventueel indirect alsnog kan uit gaan komen rollen bij onderzoeken?
  Da's even leuk te weten voor tal van overheidsdiensten die met justitie soms mee "zoeken" naar verdachtmakingen.
  Ben je hetzij vooraf al verdacht door niet mee te doen, hetzij bij verschuiven van maatschappelijke frames en consequenties ben je naderhand alsnog verdacht als je toch mee deed. Zoals bij Corona ook gaandeweg bepaalde mensen volgens minister Hugo de Jonge en hevige voorstanders in het gepolariseerde debat onthouders ook verdacht vonden. En vanwege het grote gevaar was openlijke kritiek genoeg reden voor account blokkeren / politie bezoek aan huis.
  Ben wat dat betreft ook wel benieuwd hoe de politiek en maatschappij over een paar jaar mensen behandeld als ze kritiek hebben op dna achterhalen via databanken / niet afstaan aan databanken.

  Dus ja, DNA is duidelijk de heilige graal voor overheden en dus ook voor rechters. Genoeg dat er essentieel rechten voor moeten wijken, je eigen lijf en lede wordt gelijkgeschakeld als een stuk overheidsinformatie en dat de rechter ook nog eens in het primaat van een juridisch ander bindend orgaan - de AP - treedt is kennelijk ook niet belangrijk.

  Door Anoniem: Straks nog een nationale DNA-databank...
  Daar hebben ze al eens over gesproken.
  ID)

  Deze is er al deels voor "ambtenaren" die uitgezonden worden in "Risico gebieden" makkelijker dan zoeken naar een id plaatje.

  Door Anoniem:

  Door Anoniem:

  Weigering hiervan kan tot verdenking leiden, merkt de rechter-commissaris op.

  Dus schuldig, tenzij je braaf mee speelt. En doet wat oompje Staat van je verlangt.

  Verdenking en schuld zijn niet hetzelfde; en "kan tot verdenking leiden" is niet hetzelfde als "jij krijgt de schuld" en zelfs niet als "jij bent verdacht". Het feit alleen dat iemand niet heeft meegedaan is echt niet genoeg, als ze zo stompzinnig bezig waren zouden ze zichzelf alleen maar met een enorme lading zinloos werk opzadelen.

  Bedenk dat DNA van familieleden deels overeenkomt. Als de dader zich niet heeft laten testen en familieleden wel dan zien ze dat en kunnen ze al heel scherp afbakenen onder welke mensen de dader zich moet bevinden. Dan is het nogal wiedes dat ze gaan kijken naar de mensen uit die groep die zich niet hebben laten testen. Op die manier kan je verdacht worden als je jezelf niet hebt laten testen.

  Maar het werkt ook de andere kant op. Als jij je niet hebt laten testen en familieleden van je wel, en die hadden geen overeenkomst met de dader, dan kan de politie jou wegstrepen als mogelijke dader. In die situatie leidt je niet laten testen dus niet tot een verdenking. En bij een grootschalig DNA-onderzoek geldt dit voor de meeste mensen die zich niet hebben laten testen.

  Je hebt er duidelijk niet dieper over nagedacht.
  Met diezelfde redenatie begon het ten eerste destijds ook als redenatie met grootschalig DNA onderzoek in bepaalde omtrek van een dader-scene. Nu is niet meedoen daarbij al bij voorbaat zeer verdacht maar komt in gevallen DNA onderzoek niet (meer) aan de orde. Dus bij voorbaat verdacht, jazeker wel!

  Laat staan dat DNA materiaal in meerdere gevallen in de praktijk (onder forensische experts bekend) door false positives en door onachtzaamheid bij behandeling van dna materiaal oneigenlijk bij de slachtoffers kan worden aangetroffen.
  En dan zijn er nog tal van technische andere beperkingen meegegeven waarom dna materiaal niet als zelfstandig bewijs in strafzaken toelaatbaar is maar daareentegen door gebrek aan goed lezen tot aan misintrepetaties van de rappoteren volgens hoogleraren rechters onterecht menen dat in gevallen dna betrouwbaar bewijs voor de onderhavige zaken zouden zijn.
  DNA inzetten is dus bij voorbat al enorm tricky maar er treed bij rechters gewenning en laksheid op. En meer en meer rechters behandelen DNA bij bepaalde zaken dus het kan ook vaker misgaan.
  En die databanken worden natuurlijk helemaal treasure troves voor criminelen om te hacken en degenen die uit de scene willen stappen mee te chanteren!!!!!

  Dit staat er op de site van FamilyTreeDNA:

  OUR COMMITMENT
  We won’t share your DNA
  We believe your DNA belongs to YOU and only you . . . period. For that reason, we will never sell your DNA to third parties.

  Can the other guys say that?

  Read our privacy policy.

  En dan moet je vervolgens heel diep de (lange) privacy policy induiken en nauwkeurig lezen om er achter te komen dat ze DNA data aan de politie kunnen geven.

  Volgens mij voldoet dat niet aan de richtlijnen van de AVG/GDPR over de wijze waarop mensen duidelijk geïnformeerd worden over waar ze toestemming voor geven.

  Door Anoniem:

  Door Anoniem:

  Weigering hiervan kan tot verdenking leiden, merkt de rechter-commissaris op.

  Dus schuldig, tenzij je braaf mee speelt. En doet wat oompje Staat van je verlangt.

  Verdenking en schuld zijn niet hetzelfde; en "kan tot verdenking leiden" is niet hetzelfde als "jij krijgt de schuld" en zelfs niet als "jij bent verdacht". Het feit alleen dat iemand niet heeft meegedaan is echt niet genoeg, als ze zo stompzinnig bezig waren zouden ze zichzelf alleen maar met een enorme lading zinloos werk opzadelen.

  Bedenk dat DNA van familieleden deels overeenkomt. Als de dader zich niet heeft laten testen en familieleden wel dan zien ze dat en kunnen ze al heel scherp afbakenen onder welke mensen de dader zich moet bevinden. Dan is het nogal wiedes dat ze gaan kijken naar de mensen uit die groep die zich niet hebben laten testen. Op die manier kan je verdacht worden als je jezelf niet hebt laten testen.

  Maar het werkt ook de andere kant op. Als jij je niet hebt laten testen en familieleden van je wel, en die hadden geen overeenkomst met de dader, dan kan de politie jou wegstrepen als mogelijke dader. In die situatie leidt je niet laten testen dus niet tot een verdenking. En bij een grootschalig DNA-onderzoek geldt dit voor de meeste mensen die zich niet hebben laten testen.

  Het is nog moeilijker.
  Ik speel even advocaat van de duivel.

  Grofweg moet het volgende pad gevolgd worden:

  DNA van de vermoedelijke dader wordt vergeleken met het dna in de databanken of daar enige relatie in te vinden is.

  Als die er is, dan zal die zeer waarschijnlijk op grote afstand staan tot de dader. (een zeer verre relatie)
  M.a.w. dat ze verder terug in het verleden een gemeenschappelijke ouder hebben gehad met de dader.
  Hoe verder in het verleden, hoe groter de groep nazaten wordt.

  De stamboom van die verre relatie moet dan uitgezocht worden, en daarbij alle huidge levende nazaten geidentificeerd.
  Voor 1800 wordt het uitpluizen van de stamboom relaties moeilijk. (vanwege slechte geheugens en registraties in die tijd)

  Aan die groep nazaten moeten ze dan weer vragen of die misschien zo vriendelijk willen zijn om hun dna af te staan (dat zal waarschiijnlijk geen 100% meedoen opleveren), in de hoop een direct(er) familielid van de vermoedelijke dader te vinden. (broer, zus, neefje, etc)

  Daarna moet die directe familie nog doorgespit worden en van alle leden dna afgenomen worden. (als ze meewerken of gedwongen worden)
  Pas dan heb je een vermoedelijke dader gevonden die exact overeenkomt met het oorspronkelijk gevonden dna.

  En dan moet je nog bewijzen dat hij/zij ook echt de dader was die de misdaad pleegde (motief, mogelijheid, etc).
  Het gevonden dna kan namelijk ook van iemand blijken te zijn, die een onbreekbaar alibi heeft.

  Door Anoniem: Dit staat er op de site van FamilyTreeDNA:

  OUR COMMITMENT
  We won’t share your DNA
  We believe your DNA belongs to YOU and only you . . . period. For that reason, we will never sell your DNA to third parties.

  Can the other guys say that?

  Read our privacy policy.

  En dan moet je vervolgens heel diep de (lange) privacy policy induiken en nauwkeurig lezen om er achter te komen dat ze DNA data aan de politie kunnen geven.

  Volgens mij voldoet dat niet aan de richtlijnen van de AVG/GDPR over de wijze waarop mensen duidelijk geïnformeerd worden over waar ze toestemming voor geven.

  Maar geven/delen is niet hetzelfde als verkopen. Ze liegen in hun commitment dus niet.
  Verder: Het is de VS. Dit zitten anders in elkaar wvb privacy. Die organisaties hoeven zich dus ook niet aan onze AVG/GDPR te houden. Alleen aan de amerikaanse wetten.
  Meewerken met officiele instanties is sinds de patriot-act zo'n beetje de norm geworden.

  Het is IMHO dan ook niet verwonderlijk dat het gebeurt.

  Niet dat ik er blij mee ben.
  Maar het is de glijdende schaal die we al langer zien bij overheden en politici.

  En politici zich steeds maar verbazen/zorgen maken waarom ze het vertouwen van haar burger steeds meer kwijt raken.\Hoe zou dat toch komen. :-)

  En dit vind ik wel shocking....

  Als de berekeningen van het ministerie correct zijn, dan wordt er jaarlijks bij 43 procent van de verdachten ten onrechte DNA-materiaal afgenomen

  https://privacy-web.nl/nieuws/raad-kritisch-over-afnemen-dna-voor-veroordeling/
  Dat DNA zoeken ging in heel wat gevallen nu dus al onterecht.
  En dan willen ze nu nog meer DNA bronnen gaan gebruiken.
  Ook al zou de inbreuk klein zijn, proportionaliteit gaat ook over of iets niet buitensporig vaak fout gaat, ook al is het doel gerechtvaardigd en zou de gevolgde methode kloppen dan moet het nog steeds wel een zinnige excretie blijven.
  Dat DNA horden kunnen we nu dus, de nabestaanden ten spijt bij hele wrange zaken, zeker behoorlijke twijfels bij hebben.
  Grenzen dicht zou heel wat extra crimminaliteit cq ontsnapping na plegen ervan kunnen terugdringen.
  Is bovendien veel minder invasief op iemands lichaam en veel minder sneaky dan het doel-heiligt-de-middel als het maar via de rechter getoetst wordt. Waar blijkt immers uit dat deze rechter naast strafrecht ook aan andere wetboeken heeft getoetst?
  Gewoonlijk toetsen strafrechters alleen aan de bepalingen binnen het strafrecht, blijkt ook wel uit zijn vergelijking tussen de analoge "klassieke" verzameling van omstander-DNA verzameling en digitale verzameling ervan. Het is haast alsof deze rechter de lessen van Snowden heeft vergeten dat mensen zich wel degelijk digitaal bespied / onveilig zouden kunnen voelen.... Maar online DNA verzamelen dat is dan zogenaamd minder inbreuk???

  Daarmee is de inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer vele malen geringer dan dat het geval is bij een grootschalig klassiek DNA-onderzoek. Daarbij berekt de rechter-commissaris uitdrukkelijk dat bij het grotschalig DNA-verwantschapsonderzoek geen personen als verdachte in beeld kunnen komen enkel omdat ze hun medewerking aan het DNA-verwantschapsonderzoek hebben onthouden omdat zij bij registratie bij de private databank hebben geweigerd celmateriaal af te staan.

  https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBLIM:2023:5930
  https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Rechter-commissaris-stemt-in-met-gebruik-private-DNA-databanken-in-2-cold-cases.aspx

  In plaats dat DNA weigeraars via DNA / gezicht worden geïdentificeerd is nu dus hun naam relatie doorslaggevend.
  Is dat niet juist nog schimmiger?
  Aah, u bent ......., u bent zoon/dochter/broer/zus van ...... en ...... en op die datum geboren dus u bent niet verdacht, maar door uw naam in deze zaak bij deze wel als verdachte aangemerkt!
  En, als we nou even wegdenken dat er dus in meer dan 40% van de gevallen onterecht DNA wordt getest, worden straks dan ook niet veel van die omstanders mogelijk volstrekt onnodig/onterecht gevraagd om hun DNA te delen?
  Hoe heeft de rechter hier op getoetst dat het nu echt veel beter zal gaan?
  Want de DNA match blijkt in nogal wat gevallen te mislukken, niet in de laatste plaats door technische redenen. En die zouden dan niet bij deze IT-dienst raadpleging evenzeer kunnen opspelen?
  Ja, met die proportionaliteit zit het duidelijk helemaal goed maar niet heus.

  Door Anoniem: En dit vind ik wel shocking....

  Als de berekeningen van het ministerie correct zijn, dan wordt er jaarlijks bij 43 procent van de verdachten ten onrechte DNA-materiaal afgenomen

  [Ja, met die proportionaliteit zit het duidelijk helemaal goed maar niet heus.

  Veel schokkender en kwalijker wegens grotere aantallen
  Rechten van slachtoffers van misdaad worden met voeten getreden. Alleen rechten van misdadigers hebben de aandacht van privacy activisten. Je zou haast aan deelname van een criminele organisatie gaan denken.

  Door karma4:

  Door Anoniem: En dit vind ik wel shocking....

  Als de berekeningen van het ministerie correct zijn, dan wordt er jaarlijks bij 43 procent van de verdachten ten onrechte DNA-materiaal afgenomen

  [Ja, met die proportionaliteit zit het duidelijk helemaal goed maar niet heus.

  Veel schokkender en kwalijker wegens grotere aantallen
  Rechten van slachtoffers van misdaad worden met voeten getreden. Alleen rechten van misdadigers hebben de aandacht van privacy activisten. Je zou haast aan deelname van een criminele organisatie gaan denken.

  Dus iedereen die tegen is omdat hij (of zij) niet wil dat de overheid allemaal sleepnetten opzet om criminelen (hopelijk) mee op te sporen, die is dan criminelen aan het beschermen?

  Er mag (van jou) dus nooit tegen gestemd worden. Geen discussie over proportionaliteit e.d. gevoerd worden.
  Want de overheid heeft (in ieder geval in jouw ogen) altijd 100% gelijk, als ze met dit soort pipe dreams en unicorns komen.

  Want als die sleepnetten echt iets oplossen, dan zou nu alle criminaliteit al in roze wolkjes opgelost zijn.

  En laten we wel wezen, zowel CSS als deze DNA onderzoeksmethode zijn een sleepnet. Alleen in het laatste geval om (hopelijk) maar 1 dader te vangen.

  Maar in tussen maken dit soort sleepnetten wel meer extra slachtoffers.
  In ieder geval iedereen die straks op een lijstje van de politie komt door false positives of onderzoeksfouten. En die mogen zich dan proberen te verdedigen tegen een beschuldiging.
  Maar eigenliijk de hele bevolking, die constant moet bijhouden wat ze wanneer waar allemaal deden, en of dat niet (in de toekomst) op een of andere controle lijstje van een politicus kan komen te staan.

  Weet jij nog waar je 13 of 26 jaar gelden op datum x, tijd x en locatie y was? En wie je daar allemaal gezien hebben.
  Je weet maar nooit. Misschien wordt jij wel beschuldigd in zo'n cold case en heb je een alibi nodig.

  Door Anoniem: Je hebt er duidelijk niet dieper over nagedacht.

  Oké, maak me wijzer...

  Met diezelfde redenatie begon het ten eerste destijds ook als redenatie met grootschalig DNA onderzoek in bepaalde omtrek van een dader-scene. Nu is niet meedoen daarbij al bij voorbaat zeer verdacht maar komt in gevallen DNA onderzoek niet (meer) aan de orde. Dus bij voorbaat verdacht, jazeker wel!

  Je zegt hier alleen maar dat niet meedoen bij voorbaat verdacht is omdat niet meedoen bij voorbaat verdacht is. Ik had gehoopt dat iemand die er dieper over nadenkt meer dan een cirkelredenering zou weten te produceren.

  Laat staan dat DNA materiaal in meerdere gevallen in de praktijk (onder forensische experts bekend) door false positives en door onachtzaamheid bij behandeling van dna materiaal oneigenlijk bij de slachtoffers kan worden aangetroffen.
  En dan zijn er nog tal van technische andere beperkingen meegegeven waarom dna materiaal niet als zelfstandig bewijs in strafzaken toelaatbaar is maar daareentegen door gebrek aan goed lezen tot aan misintrepetaties van de rappoteren volgens hoogleraren rechters onterecht menen dat in gevallen dna betrouwbaar bewijs voor de onderhavige zaken zouden zijn.
  DNA inzetten is dus bij voorbat al enorm tricky maar er treed bij rechters gewenning en laksheid op. En meer en meer rechters behandelen DNA bij bepaalde zaken dus het kan ook vaker misgaan.

  Zelfs met al deze kanttekeningen is het niet zo dat iedereen die niet meedoet aan een grootschalig klassiek DNA-onderzoek (daar ging de opmerking van de rechter over waar deze deeldiscussie uit voortkomt) daarmee meteen verdacht is. Wat ik schreef gaat nog steeds op. Als iemand die mee heeft gedaan onmogelijk de broer kan zijn van degene zijn van wie ze DNA hebben dan weet je zeker dat de broers en zussen van die persoon onmogelijk de gezochte persoon kunnen zijn (en er zijn meer verwantschapsrelaties natuurlijk). Ze gaan hoe dan ook bij verreweg de meeste deelnemers aan het onderzoek constateren dat die niet of slechts heel ver verwant zijn aan wie ze zoeken. Dan vallen de naaste verwanten van die mensen ook af, ook als die niet getest zijn. Dan vallen de meeste mensen die niet getest zijn dus hoe dan ook af. Zelfs als de fouten die jij noemt gemaakt worden vallen de meeste mensen af als mogelijke verdachte. Het is klinkklare onzin om te beweren dat niet meedoen je bij voorbaat verdacht maakt.

  En die databanken worden natuurlijk helemaal treasure troves voor criminelen om te hacken en degenen die uit de scene willen stappen mee te chanteren!!!!!

  Het is wettelijk geregeld dat DNA dat voor zo'n verwantschapsonderzoek is verzameld na het onderzoek wordt vernietigd door het NFI.

  Die garantie heb je natuurlijk niet bij databanken van commerciële bedrijven, maar die hebben DNA van mensen die dat zelf vrijwillig aan ze hebben afgestaan zonder te verwachten dat het na gebruik vernietigd wordt. Ik denk dat de kans op slordigheid en fouten bij dat soort bedrijven groter is dan bij het NFI, en dat dat betekent dat overeenkomsten die daar worden gevonden niet als sterk bewijs moeten worden gezien maar meer als indicatie voor nader onderzoek. Maar nogmaals, de context van mijn reactie is wat die rechter grootschalig klassiek DNA-onderzoeken noemt, wat NFI doet in opdracht van het OM, dus. En die gegevens moeten na gebruik worden vernietigd.

  Door karma4:

  Door Anoniem: En dit vind ik wel shocking....

  Als de berekeningen van het ministerie correct zijn, dan wordt er jaarlijks bij 43 procent van de verdachten ten onrechte DNA-materiaal afgenomen

  [Ja, met die proportionaliteit zit het duidelijk helemaal goed maar niet heus.

  Veel schokkender en kwalijker wegens grotere aantallen
  Rechten van slachtoffers van misdaad worden met voeten getreden. Alleen rechten van misdadigers hebben de aandacht van privacy activisten. Je zou haast aan deelname van een criminele organisatie gaan denken.

  Ik citeer een stukje uit een artikel van de NRC over het fraude beleid van de oevrheid de laatste 2 decennia:

  „Ik denk dat daar het algemene psychologische verschijnsel speelde []dat als je een hamer hebt, je overal spijkers ziet[/b]’’, zei Krug. „Oftewel, als je opsporingsambtenaar bent, zie je overal overtreders. Mensen die de wet niet overtreden, kom je niet tegen. Die 90% heb je dus niet in beeld.

  Krug had als ambtenaar de voorbereiding voor de fraudewet meegemaakt onder VVD’er Henk Kamp op het ministerie van Sociale Zaken. Kamp, zelf een voormalig rechercheur voor de FIOD, vertelde bij binnenkomst al direct dat hij niets geloofde van de percentages die Krug en zijn ambtenaren aan hem toonden. „Omdat dat in zijn belevingswereld heel anders was”, aldus Krug.

  https://www.nrc.nl/nieuws/2023/10/06/het-schrille-contrast-tussen-compassie-voor-de-wetgever-en-hardheid-voor-de-burger-a4176445

  Het lijkt erop dat Karma4 ook zo'n hamer is. Hij ziet overal om zich heen alleen maar criminelen. Mogelijk komt dat door de kringen waar hij in verkeert. Wie zal het zeggen.
  Maar alle onschuldige slachtoffers die het beleid van de overheid heeft gemaakt en aan het maken is met dit soort maatregelen, die ziet hij niet. Dat is zijn blinde vlek.

  Hoort het niet een geinformeerde keuze van alle burgers te zijn of ze wel of niet een controle staat willen laten ontstaan, waarbij ze hun vrijheden inleveren zodat de staat metz e kan doen en laten wat die wil.
  Zelfs de Duitsers hadden een keuze optie in 1933.

  Nu wij nog.

  @Vandaag, 14:17 door Anoniem:

  1. Je zal jezelf wijzer moeten maken. Je kan je daarnaast ook inlezen in thesis en publicaties over gebruik van dna bij opsporing. Gebruik google nu het kan.

  2. "Met diezelfde redenatie begon het ten eerste destijds ook als redenatie met grootschalig DNA onderzoek in bepaalde omtrek van een dader-scene. Nu is niet meedoen daarbij al bij voorbaat zeer verdacht maar komt in gevallen DNA onderzoek niet (meer) aan de orde. Dus bij voorbaat verdacht, jazeker wel!" Dit is geen cirkel redenatie. Je leest niet verder!
  Kijk eventueel bij https://www.debatinstituut.nl/bibliotheek/overtuigen/drogredenen-herkennen-de-cirkelredenering/ voor beter begrip over cirkelredenaties. Nu even verder meelezen....
  "Nu is niet meedoen daarbij al bij voorbaat zeer verdacht maar komt in gevallen DNA onderzoek niet (meer) aan de orde.".
  Deze zinssnede bevat "Nu" en "niet (meer)" die er op wijzen dat het niet van meet af aan al zo was (ondanks dat daar destijds overigens wel voor gewaarschuwd was dat invoering daarheen zou gaan). Oftewel, de ontwikkeling ging die richting uit. En achteraf bekenden tegensprekers nog dat de ontwikkeling toch wel sneller was gegaan dan ze zelf vooraf durfden te onderkennen als mogelijkheid. De brug van de klassieke dna verzameling naar de digitale dna verzameling is de parallel redenering met de onderkenning dat het een kwestie van tijd is. Die wordt getrokken door de overeenkomstige componenten tussen beide methoden, DNA & verzamelen met doeleinde. En dan kan iedereen nu al bedenken dat digitale ontwikkelingen dingen versnellen, maar dat wisten we natuurlijk al, toch?
  Dat alles maakt het al logisch om er bij voorbaat al van uit te gaan hetzelfde als bij klassieke dna verzameling ook bij digitale verzameling zal optreden.

  3. Lees je voor je argumenten toch eerst verder in op de impact van de enorm vele mitsen en maren van dna verzamelen in technisch opzicht. Bedenk daarbij dat 40% van het DNA nu al ten onrechte wordt verzameld. En nu wordt het even technisch EN juridisch. Doelbinding wordt door dat 40% niet meer aan voldaan. 10-circa 25% foutmarge kan nog technisch van oorzaak zijn, maar 40% zegt gewoon dat er te ongericht wordt gezocht / inzet wordt gedaan. En ongericht zoeken betekent zoeken buiten waarvoor men toestemming heeft verleend gekregen. En overheden mogen in principe alleen rules-based opereren, lees op basis van de verleende toestemming. Niet daarbuiten. Daarvoor zijn diverse verboden, zoals verbod op detournement de pouvoir en proportionaliteit beginselen. En aan die 1e en 2e wordt ook niet voldaan als je jouw redenatie volgt.

  4. Je opmerking op commerciele dna-databanken gaat wel op, "Het is wettelijk geregeld dat DNA dat voor zo'n verwantschapsonderzoek is verzameld na het onderzoek wordt vernietigd door het NFI." is de formele regel maar in de praktijk blijkt DNA toch regelmatig in justitie en aanverwante onderzoekinstanties rond te slingeren. Omdat het handig of relevant leek. Maar dat staat los van dat die commerciele dna-databanken inderdaad tresure-troves worden voor hackers.

  Maar denk aan de fouten, die kunnen worden gemaakt en mensen die ten onrechte gestraft kunnen worden.
  Karma4 heeft een deel van het gelijk, degene die hierop reageert heeft ook een deel van dezelfde waarheid.

  Neem dus niet zomaar zaken aan. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.
  Of moet ik zeggen: ten hele gefaald.

  Maar vergeet niet, dat alles met een bedoeling geschiedt.
  Juist dat blootleggen is noodzakelijker als ooit.

  Door Anoniem:

  Door Anoniem:

  Daarin worden groepen mensen door justitie opgeroepen om hun dna af te staan. Weigering hiervan kan tot verdenking leiden, merkt de rechter-commissaris op.

  Dus schuldig, tenzij je braaf mee speelt. En doet wat oompje Staat van je verlangt.
  Buig u maar voorover en pak uw enkels vast.

  Precies, heel vervelend.

  Goh wat vervelend voor die misdadigers die meerdere ernstige slachtoffers gemaakt hebben en war nu handhaving de eerste stap gezet heeft om die mensenrechtenschenders aan te pakken.

  Het is tekenend hoe privacy misbruikt wordt om misdaad te faciliteren. Er zou meer weerstand tegen dat misbruik moeten zijn

  Door Anoniem: Het lijkt erop dat Karma4 ook zo'n hamer is. Hij ziet overal om zich heen alleen maar criminelen. Mogelijk komt dat door de kringen waar hij in verkeert. Wie zal het zeggen.
  Maar alle onschuldige slachtoffers die het beleid van de overheid heeft gemaakt en aan het maken is met dit soort maatregelen, die ziet hij niet. Dat is zijn blinde vlek.

  Ik reageer op de blinde vlek van privacyvoorvechters die alleen maar de schuld bij de overheid willen liggen en bij misdaad enkele en alleen die gevallen wensen te zien (minder dan 5%) waarbij de handhaving en fout maakte.
  dat 95% en meer van de gevallen terecht door de handhavers is opgepakt wensen jullie niet te zien.

  Daarmee maak je een grote fout door misdaad te facliteren en de slachtoffers van misdaad te negeren.

  Uit je artikel
  niet in staat gebleken aanvragen vooraf überhaupt te controleren. Dat werkte zowel daadwerkelijk misbruik als ongelukken met de toeslagen in de hand. en
  Ambtenaren hadden gewezen op de „serieuze ontwerpfouten” in de toeslag, vertelde Sander Veldhuizen, afdelingshoofd op Sociale Zaken, in een verhoor aan de commissie. Maar aan het stelsel veranderde niets.

  Politieke wollige idealen en niet digivaardig zijn van politici is het echte issue.
  Dank voor de onderbouwing via dat artikel van mijn standpunt. Je moet het wel lezen en begijpen.

  Door karma4:

  Uit je artikel
  niet in staat gebleken aanvragen vooraf überhaupt te controleren. Dat werkte zowel daadwerkelijk misbruik als ongelukken met de toeslagen in de hand. en
  Ambtenaren hadden gewezen op de „serieuze ontwerpfouten” in de toeslag, vertelde Sander Veldhuizen, afdelingshoofd op Sociale Zaken, in een verhoor aan de commissie. Maar aan het stelsel veranderde niets.

  Politieke wollige idealen en niet digivaardig zijn van politici is het echte issue.
  Dank voor de onderbouwing via dat artikel van mijn standpunt. Je moet het wel lezen en begijpen.

  De ontwerpfouten waarover gesproken wordt hebben te maken met wetsontwerp niet met programmeren, dit heeft dus niets te maken met digivaardigheid en inderdaad je moet wel lezen en begrijpen.

  Door Anoniem:

  Door karma4:

  Uit je artikel
  niet in staat gebleken aanvragen vooraf überhaupt te controleren. Dat werkte zowel daadwerkelijk misbruik als ongelukken met de toeslagen in de hand. en
  Ambtenaren hadden gewezen op de „serieuze ontwerpfouten” in de toeslag, vertelde Sander Veldhuizen, afdelingshoofd op Sociale Zaken, in een verhoor aan de commissie. Maar aan het stelsel veranderde niets.

  Politieke wollige idealen en niet digivaardig zijn van politici is het echte issue.
  Dank voor de onderbouwing via dat artikel van mijn standpunt. Je moet het wel lezen en begijpen.

  De ontwerpfouten waarover gesproken wordt hebben te maken met wetsontwerp niet met programmeren, dit heeft dus niets te maken met digivaardigheid en inderdaad je moet wel lezen en begrijpen.

  Met ander woorden: Politici (onder meer Rutte) hebben bewuste keuzes gemaakt en mensen willens-en-wetens onder de wielen van het ambtelijk apparaat geooid.
  Enkel om een paar criminelen te vangen.
  Want dat was belangrijker dan alle burgers gelijk en eerlijk te behandelen. (een ideaal dat Karma4 lijkt te delen met Rutte)
  Ambtenaren mochten fouten maken (dat werd zelfs vergoeilijkt), maar als een burger een foutje maakte (bv door compexe steeds veranderende wetgeving) dat werd die meteen zwaar afgestraft. Want het was blijkbaar een frauder en crimineel.
  Het is maar goed dat de doodstraf niet meer bestaat in Nederland.

  Uit hetzelfde artikel:

  "In dat systeem konden mensen ongezien vermalen worden, allemaal gebaseerd op de gedachte dat kwaadwillende mensen met hun misbruik de schatkist en het draagvlak voor de sociale voorzieningen aanvraten. Goedkoop bleek duurkoop. De Bulgarenfraude, een van de meest belichte fraudezaken, kostte de overheid 4 miljoen euro. De compensatie van het Toeslagenschandaal gaat in de nieuwste tussenrapportages 7,1 miljard euro kosten."

  Netto lijden we allemaal onder deze myopie van rechts, dat er alleen maar frauders en criminelen bestaan.
  Zoals gezegd: hamers zien alleen maar spijkers (criminelen). De rest van de bevolking die daarbij vermalen kan worden, is niet zichtbaar voor hen.

  Kafkaesk.

  Door Anoniem:

  Door Anoniem: Dit staat er op de site van FamilyTreeDNA:

  OUR COMMITMENT
  We won’t share your DNA
  We believe your DNA belongs to YOU and only you . . . period. For that reason, we will never sell your DNA to third parties.

  Can the other guys say that?

  Read our privacy policy.

  En dan moet je vervolgens heel diep de (lange) privacy policy induiken en nauwkeurig lezen om er achter te komen dat ze DNA data aan de politie kunnen geven.

  Volgens mij voldoet dat niet aan de richtlijnen van de AVG/GDPR over de wijze waarop mensen duidelijk geïnformeerd worden over waar ze toestemming voor geven.

  Maar geven/delen is niet hetzelfde als verkopen. Ze liegen in hun commitment dus niet.
  Verder: Het is de VS. Dit zitten anders in elkaar wvb privacy. Die organisaties hoeven zich dus ook niet aan onze AVG/GDPR te houden. Alleen aan de amerikaanse wetten.
  Meewerken met officiele instanties is sinds de patriot-act zo'n beetje de norm geworden.

  Ook als ze Amerikaans zijn moeten ze zich aan de AVG/GDPR houden als hun product/dienst zich (ook) richt op Europese burgers.

  Maar ook in de AVG is er een grondslag voor verwerking noodzakelijk om een publieke taak uit te oefenen voor het algemeen belang of openbaar gezag. Mogelijk dat dit gebruikt kan worden om de gegevens op te halen bij de DNA-analysebedrijven.

  Voor medische doeleinden zijn er DNA-analysebedrijven die zoveel mogelijk anoniem werken. Die krijgen (via jouw apotheek) een beetje wangslijm in een potje met een nummer zonder link naar de persoon. Jouw eigen apotheek kan wel de link leggen en jou het resultaat uitleggen. Deze werkwijze heeft toch wel mijn voorkeur, de apotheek kent mij toch al en dat 3e bedrijf hoeft mij niet te kennen. Ik heb zo'n voorgevoel dat er geen stamboombedrijf is dat op deze manier werkt.

  Door Anoniem:

  Door Anoniem:

  Door Anoniem: Dit staat er op de site van FamilyTreeDNA:

  OUR COMMITMENT
  We won’t share your DNA
  We believe your DNA belongs to YOU and only you . . . period. For that reason, we will never sell your DNA to third parties.

  Can the other guys say that?

  Read our privacy policy.

  En dan moet je vervolgens heel diep de (lange) privacy policy induiken en nauwkeurig lezen om er achter te komen dat ze DNA data aan de politie kunnen geven.

  Volgens mij voldoet dat niet aan de richtlijnen van de AVG/GDPR over de wijze waarop mensen duidelijk geïnformeerd worden over waar ze toestemming voor geven.

  Maar geven/delen is niet hetzelfde als verkopen. Ze liegen in hun commitment dus niet.
  Verder: Het is de VS. Dit zitten anders in elkaar wvb privacy. Die organisaties hoeven zich dus ook niet aan onze AVG/GDPR te houden. Alleen aan de amerikaanse wetten.
  Meewerken met officiele instanties is sinds de patriot-act zo'n beetje de norm geworden.

  Ook als ze Amerikaans zijn moeten ze zich aan de AVG/GDPR houden als hun product/dienst zich (ook) richt op Europese burgers.

  Maar ook in de AVG is er een grondslag voor verwerking noodzakelijk om een publieke taak uit te oefenen voor het algemeen belang of openbaar gezag. Mogelijk dat dit gebruikt kan worden om de gegevens op te halen bij de DNA-analysebedrijven.

  Voor medische doeleinden zijn er DNA-analysebedrijven die zoveel mogelijk anoniem werken. Die krijgen (via jouw apotheek) een beetje wangslijm in een potje met een nummer zonder link naar de persoon. Jouw eigen apotheek kan wel de link leggen en jou het resultaat uitleggen. Deze werkwijze heeft toch wel mijn voorkeur, de apotheek kent mij toch al en dat 3e bedrijf hoeft mij niet te kennen. Ik heb zo'n voorgevoel dat er geen stamboombedrijf is dat op deze manier werkt.

  1. Richten ze zich op de europese markt, of zoekem europeanen hun op?
  2. Vwb de grondslag: de klant geeft toetsemming voor het opnemen van het DNA in hun systeem. Die wil namelijk meer weten over zijn voorouders. En het bedrijf geeft aan in ziin policy (die weinig mensen lezen) dat het wel data deelt met politie.
  Dus "ze hadden het kunnen weten" wordt dan het excuus.

  Maar... start een rechtzaak. Misschien krijg je gelijk.

  Door Anoniem: De ontwerpfouten waarover gesproken wordt hebben te maken met wetsontwerp niet met programmeren, dit heeft dus niets te maken met digivaardigheid en inderdaad je moet wel lezen en begrijpen.

  Als je niet begrijpt dat voor de informatieverwerking de wetgeving het ontwerp is dan begrijp je niet wat digitale verwerking betekent. Het is inderdaad de ontbrekende digivaardigheid waaruit het beeld komt van wat coderen

  Door Anoniem:

  Door Anoniem:
  Met ander woorden: Politici (onder meer Rutte) hebben bewuste keuzes gemaakt en mensen willens-en-wetens onder de wielen van het ambtelijk apparaat gegooid. Enkel om een paar criminelen te vangen. Want dat was belangrijker dan alle burgers gelijk en eerlijk te behandelen. (een ideaal dat Karma4 lijkt te delen met Rutte) ...

  Wat jij lijkt voor te staan is ongelijk behandelen door naar willekeur te frauderen.
  Stel dat er op fraude gehandhaafd wordt, dan is dat een schande want privacy inbreuk

  Netto lijden we allemaal onder deze myopie van rechts, dat er alleen maar frauders en criminelen bestaan.
  Zoals gezegd: hamers zien alleen maar spijkers (criminelen). De rest van de bevolking die daarbij vermalen kan worden, is niet zichtbaar voor hen. Kafkaesk.

  Inderdaad kafkaesk om er vanuit te gaan dat er geen fraudeurs bestaan, Die hele compensatieregeling is van dezelfde kwaliteit als de de eerdere wetgeving. Snel 30.000 uitdelen al was er iets van een dispuut van enkele honderdjes. Van fraudeur naar miljonair uit compensatiedwang is de reden van de hoge kosten.
  Werkelijk de regelingen om de wettelijke insteek beter doen is nauwelijks opgestart.

  Sources


  Article information

  Author: Rachel Mckenzie DDS

  Last Updated: 1698318602

  Views: 1151

  Rating: 3.9 / 5 (100 voted)

  Reviews: 94% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Rachel Mckenzie DDS

  Birthday: 1986-07-16

  Address: 6026 Franklin Shoal Suite 545, Port Melissabury, LA 39194

  Phone: +4185651320584659

  Job: Astronaut

  Hobby: Meditation, Puzzle Solving, Astronomy, Hiking, Writing, Role-Playing Games, Running

  Introduction: My name is Rachel Mckenzie DDS, I am a unwavering, treasured, transparent, tenacious, courageous, spirited, unguarded person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.