header banner
Default

"Plots moest ik spelen dat ik aan het bevallen was", zegt cafébazin Lisbeth (88) in de film nadat ze een brute overval had ondergaan


Table of Contents

    In het filmpje speelt cafébazin Lisbeth de moeder van het hoofdpersonage. — © mdd/Czar Belgium

    Gent -

    In januari werd Lisbeth Waldack (88) nog bont en blauw geslagen tijdens een brutale inbraak. Maar tijdens Film Fest Gent schittert de bazin van café Viking op de Muide op het witte doek. En dat tientallen keren per dag: Lisbeth speelt een hoofdrol in een reclamespot die voor elke film wordt afgespeeld.

    Max Dedulle

    Sources


    Article information

    Author: Kimberly Kelly

    Last Updated: 1702256282

    Views: 1069

    Rating: 4 / 5 (72 voted)

    Reviews: 92% of readers found this page helpful

    Author information

    Name: Kimberly Kelly

    Birthday: 1915-01-15

    Address: 09916 Brian Lodge Suite 429, South Stephanie, WI 61667

    Phone: +4017105606845785

    Job: Virtual Reality Developer

    Hobby: Skydiving, Card Games, Bird Watching, Skiing, Wildlife Photography, Mountain Climbing, Animation

    Introduction: My name is Kimberly Kelly, I am a unwavering, frank, bold, radiant, priceless, dedicated, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.