header banner
Default

BLOX | Nieuws: Ethereum verliest werknemers voor Bitcoin-project Ordinals


Table of Contents

Het lijkt erop dat het Ordinals protocol op meerdere fronten een zegen is voor Bitcoin, omdat het nu ook Web3-talent vanuit Ethereum doet overstappen naar de grootste munt van de markt. Steeds meer ontwikkelaars kiezen er blijkbaar voor om verder te gaan op Bitcoin, omdat de munt van crypto-vader Satoshi Nakamoto nog altijd het grootste en meest bekende merk van de markt is.

Tijdens Bitcoin 2023 werd duidelijk dat veel mensen die voorheen alleen interesse hadden in Ethereum en andere smart contract projecten, nu ook hun focus op Bitcoin hebben.

Wat zijn Ordinals?

VIDEO: Wat is Ethereum Classic (ETC) en hoe werkt het? 🤔
BLOX

Voordat we dieper de materie induiken is het wellicht handig om duidelijk te hebben wat Ordinals precies zijn. Ordinals is een protocol dat op 21 januari 2023 lanceerde op de Bitcoin blockchain, waarmee het mogelijk is om non-fungible tokens (NFTs) te publiceren op Bitcoin.

Sinds de lancering is dat project gigantisch populair en zijn er duizenden tokens gepubliceerde op de blockchain van Bitcoin. Inmiddels gaat het niet alleen om NFTs, maar is het ook mogelijk om fungible tokens te lanceren, waarmee je bijvoorbeeld memecoins kunt maken.

Zo heeft Bitcoin ook zijn eigen versie van Pepe Coin (PEPE) op de blockchain. Velen zien nu de potentie van Bitcoin als een Web3-blockchain en stappen daardoor blijkbaar over van Ethereum en andere smart contract blockchains.

OrdinalSafe

VIDEO: Akkoord bereikt schuldenplafond VS | Mijlpaal voor Bitcoin Ordinals | Crypto nieuws vandaag | #885
BLOX

OrdinalSafe is een project waarvan het team grotendeels bestaat uit voormalige Ethereum-ontwikkelaars. Het gaat om een wallet op Bitcoin die je volledig zelf kunt beheren waar je heel eenvoudig Ordinals in kunt bewaren.

Deze ambitieuze startup deed mee aan de Pitch Day van Bitcoin 2023 in Miami. Uiteindelijk behaalde het met zijn product de tweede plaats in de categorie infrastructuur. Ordinals CEO Esad Yusuf Atik noemde het een “fantastische prestatie en een memorabele ervaring.”

Waar Atik in eerste instantie producten ontwikkelde voor Ethereum, is hij na Ordinals helemaal overgestapt op Bitcoin. Kan 2023 dan het jaar worden waarin Bitcoin de touwtjes weer volledig in handen neemt op de markt?

Sources


Article information

Author: Jennifer Turner

Last Updated: 1699494722

Views: 927

Rating: 4.7 / 5 (64 voted)

Reviews: 96% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jennifer Turner

Birthday: 2017-09-18

Address: 9141 Vaughn Drive Suite 207, Jesseland, GA 59735

Phone: +4133928984555757

Job: Drone Pilot

Hobby: Motorcycling, Playing Piano, Cocktail Mixing, Video Editing, Drone Flying, Playing Chess, Gardening

Introduction: My name is Jennifer Turner, I am a honest, risk-taking, multicolored, dear, unswerving, accessible, audacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.