header banner
Default

Alle hundeejere spørger: Hvilken hund er Mille Frederiksbergs ældste?


Byliv

Kalder alle hundeejere: Er Mille Frederiksbergs ældste hund?

Mille er af racen cairn terrier. Hun har boet på Vagtelvej, siden hun var otte uger gammel. Foto: Bo Børresen

Mille er så vidt vides Fuglebakkekvarterets ældste hund. Men er hun også Frederiksbergs ældste hund? Det bestræber vi os på at få opklaret.

Annonce

Mest læste

VIDEO: Oldest Dog Ever - Guinness World Records
Guinness World Records

Mest læste

VIDEO: 10 Abnormal Große Hunde - Die es wirklich gibt!
TopWelt

Seneste nyt

VIDEO: Perfekt CAMPING i REGNEN - Hyggeligt lufttelt - Hund
AB Camping

Sources


Article information

Author: Eric Goodwin

Last Updated: 1699305482

Views: 680

Rating: 3.5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eric Goodwin

Birthday: 1954-09-12

Address: 858 Timothy Plaza, Derekbury, MA 19768

Phone: +3765919987892313

Job: Article Writer

Hobby: Bird Watching, Animation, Survival Skills, Telescope Building, Quilting, Soccer, Badminton

Introduction: My name is Eric Goodwin, I am a honest, strong-willed, daring, Open, unreserved, treasured, multicolored person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.