header banner
Default

Hoeveel flesjes heb je nodig als je 100punt000 euro verdient met statiegeld?


Binnen de cryptowereld ontvangen investeerders zo nu en dan gratis geld middels bijvoorbeeld airdrops. Maar tegenwoordig vinden we in Nederland ook gratis geld op straat, namelijk in de vorm van statiegeld op flesjes en blikjes!

Vraag jij je wel eens af of het afstruinen van de straten een lucratieve bijbaan kan zijn? Wij wel, dus we hebben onze rekenmachine er maar eens bij gepakt.

🔔 Vandaag: €56 goud gratis Advertentie GoldRepublic

Laten we beginnen met een ton, wat we in een jaar tijd bij elkaar willen sprokkelen. Hoeveel flesjes of blikjes heb je dan nodig?

Voor een blikje krijg je in Nederland 15 cent aan statiegeld. Datzelfde geldt voor kleine flesjes. Voor grote flessen krijg je 25 cent.

Daarmee komen we voor kleine flesjes en blikjes tot de rekensom van 100.000 euro gedeeld door 15 cent. Daaruit komt 666.666 blikjes of flesjes! Delen we dit door 365 dagen dan zien we dat we 1.826 blikjes en flesjes per dag moeten inleveren. En dat een jaar lang.

Voor grote flessen komen we uit op een getal van 400.000 grote flessen die je in een jaar moet inleveren. Dat betekent 1.095 grote flessen per dag.

1.000 euro, is dat realistischer?

VIDEO: 1 WEEK STATIEGELD flessen RAPEN en VERDIENDEN €___ 🤑 | Budget Challenge 8
Vet Gezellig

100.000 euro verdienen met statiegeld klinkt voor de meesten van ons waarschijnlijk extreem onrealistisch. Maar wat als we een kleiner bedrag nemen?

Als je in een jaar tijd een leuk extraatje bij elkaar wilt sprokkelen, zeg 1.000 euro, dan moet je de volgende aantallen verzamelen; 6.666 kleine blikjes en flesjes in een jaar. Dat zijn er 18 per dag.

Met grote flessen ben je er iets eerder, namelijk 4.000 flessen in een jaar tijd. Dat zijn ongeveer 11 grote flessen per dag.

Kortom, een paar stevige wandelschoenen en een flinke vuilniszak zijn nodig om van het zoeken naar statiegeldflessen een leuke bijbaan te maken!

Een makkelijkere manier om dergelijke bedragen bij elkaar te krijgen is waarschijnlijk gewoon sparen. In dit artikel lees je wat de gemiddelde Nederlander zoal spaart. Ben jij bovengemiddeld?

Sources


Article information

Author: Michael Scott

Last Updated: 1699408922

Views: 1349

Rating: 4.1 / 5 (78 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Scott

Birthday: 1975-01-20

Address: 944 Smith Ranch, Lake Kari, NV 41745

Phone: +4080573164985509

Job: Surveyor

Hobby: Sculpting, Reading, Painting, Photography, Chess, Running, Surfing

Introduction: My name is Michael Scott, I am a transparent, Adventurous, multicolored, variegated, receptive, Precious, enterprising person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.