header banner
Default

Cryptoanalyse: Is Cardano (ADA) op weg naar 0,41 dollar? - BLOX | Nieuws


Crypto leeft weer op, en dat is ook te zien aan de koers van ADA. De munt staat deze week al meer dan 8% in de plus, en daar kunnen nog wel wat procentjes bij. Hoe staat de munt ervoor en wat kunnen we verwachten? Laten we naar de grafieken kijken.

Belangrijkste prijspunten

VIDEO: CARDANO Dominance SOARS! ADA Price BREAKS HIGHER!
Crypto Capital Venture

Om de allerbelangrijkste prijslevels te analyseren, pakken we er eerst een grote grafiek bij. Hierdoor kunnen we zelfs prijslevels van lang geleden bekijken. Dat is belangrijk omdat oude prijslevels tot op de dag van vandaag nog belangrijk kunnen zijn Hieronder zien we de wekelijkse grafiek van ADA, waarbij elke candle voor 7 dagen staat.

Zoals je kan zien zijn er dit keer maar 2 oranje lijnen getekend en één blauwe. Deze oranje lijnen vinden hun oorsprong in een vorig laagtepunt en een vorig hoogtepunt en aan de manier hoe de koers zich beweegt, is af te lezen dat de munt zich in een zijwaartse beweging bevindt.

Elke keer als de koers bij de bovenste lijn komt, wordt het teruggeduwd, en andersom. De onderste oranje lijn is krachtig genoeg gebleken om ADA niet verder te laten zakken dan 0,24 dollar. Hierdoor lijkt het alsof de munt weer te weg in gaat zetten naar 0,41.

Daarnaast is er ook een blauwe lijn getekend die een vorig hoogtepunt markeert. Deze is belangrijk om aan te geven waar een weerstand kan liggen voordat de munt richting 0,41 dollar kan bewegen. Vorige keer stonden hier namelijk te veel verkooporders klaar om de koers verder dan 0,38 dollar te krijgen.

Nieuw hoogtepunt

VIDEO: How much Cardano ADA is needed to make $1M?
Cheeky Crypto

Als we een beetje inzoomen, kunnen we kijken naar de bewegingen van ADA op de korte termijn. Elke candle in de grafiek hieronder staat niet voor 7 dagen, maar voor 1 dag. Daardoor kunnen we de koers in meer detail zien.

Daar kunnen we goed zien hoe de koers al meerdere keren heeft geprobeerd om door de onderste lijn te zakken, maar deze bleek elke keer te sterk. Met als gevolg dat de munt voor het eerst weer een hoger hoogtepunt maakt sinds lange tijd.

Dit is positief, omdat dit meestal wordt opgevolgd door een hoger laagtepunt (wat weer uitmondt in een opwaartse trend). Hopelijk gaat deze sterk genoeg zijn om voorbij de blauwe lijn, richting 0,41 dollar te bewegen, maar tijd zal dit uitwijzen.

Sources


Article information

Author: Rebekah Torres

Last Updated: 1699562402

Views: 993

Rating: 3.8 / 5 (60 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rebekah Torres

Birthday: 1911-07-26

Address: 32250 Wilson Mountains Apt. 678, Lake Joelberg, MO 76244

Phone: +3806737159989724

Job: Meteorologist

Hobby: Origami, Meditation, Whiskey Distilling, Hiking, DIY Electronics, Astronomy, Quilting

Introduction: My name is Rebekah Torres, I am a accessible, dazzling, fearless, esteemed, Determined, enterprising, transparent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.